Bir astreoid olan Chiron’un mitolojik hikayesine bakacak olursak; Satürn kız kardeşi Rhea ile evlidir. Buna rağmen deniz perisi olan Philyra’a aşık olur. İlişkilerini Rhea’dan gizleyerek sürdürmek için Satürn ve sevgilisi Philyra kendilerini atlara dönüştürür bu şekilde birleşirler ve Philyra Chiron’a hamile kalır. Philyra Chiron’u doğurduğunda, yarı-at yarı-insan figüründe olmasından çok utanır ve bebeğini bir mağaranın yakınlarında terk eder. Satürn’ün çocukları Plüton, Neptün ve Jüpiter’in aksine,

Chiron evlilik dışı doğmuştur.

Ölümsüz bebek Chiron yalnız büyür. Kendi başına çalışır ve zamanla pek çok şey öğrenerek yeteneklerini geliştirir. Öylesine usta bir müzisyen olur ki, o müzik yaptığında gökyüzündeki yıldızların bile durup ona kulak verdiği söylenir. Chiron hem bir savaş sanatları uzmanı hem de bir şifacıdır. Aynı zamanda öğretmen ve kahindir.

Bir gün saldırgan centaurlardan birini vurup geçen zehirli ok Chiron’a saplanır. İsabet ettiğini öldüren oka hedef olan Chiron, bu yara ile dermansız bir hastalığa tutulacaktır. Çektiği acıları dindirebilecek bir şifanın peşine düşer ve bu arayış içinde birçok şifalı bitkinin varlığını keşfeder.

Mitolojide ve Astrolojide Chiron evlilik dışı bir çocuktur. Kendisinden utanan ailesi onu terk etmiştir. Chiron yabancılaşmadır, içimizde yaşatmak zorunda olduğumuz “öteki”dir.  Chiron anne ve babasının onu reddetmesinin acısına rağmen hayatta kalmıştır. Yeteneklerinin farkına vararak kendini geliştirmiş, maharetleri ve bilgeliğiyle tanrılar tarafından kabul ve saygı görmeyi başarmıştır. Kendi yaralarını sarmakla kalmaz diğerlerine de şifa olmuştur.

Doğum haritasında yerleştiği burç ve ev, kişinin soyutlanmış nitelikleriyle ilgilidir. Başkalarından saklanan sırları sembolize ettiği gibi aynı zamanda sevilmeye, kabul görmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz çıplak yanımızdır. Chiron doğuştan bilinçaltında getirdiğimiz, kendimizde göremediğimiz fakat başkasında gördüğümüzde sahip çıkıp sarmaya çalıştığımız yaralarımız ile ilgilidir. Çocukluktan itibaren aynı yaralanmaları yaşar ve hayatımıza da ayrı yaralara sahip kişileri çekeriz.  Chiron en az gezegenler kadar önemlidir ve oldukça etkilidir.

Doğum haritamızda Chiron’un olduğu ev ve yerleştiği burç; doğuştan getirdiğimiz yaramızın hangi hayat temasında olduğunu, hayatın hangi alanında dışlandığımızı veya dışlanmış hissettiğimizi, ötekileştirildiğimizi, yabancılaştığımızı, hastalandığımızı, sürekli yaralandığımızı, korkularımızı, eksikliğini hissettiğimiz konuları, reddedildiğimizi veya travmalarımızı gösterir.

Ancak aynı zamanda tekrar eden bu acı ve travmalarla birlikte; hayatın içindeki en büyük yeteneklerimiz, maharet ve becerilerimiz, ustalaştığımız, geliştiğimiz ve adeta bir öğretmen olduğumuz konuları da gösterir.

 

Chiron Koç veya 1.evde: Kendini ortaya koyabilme ve hayatta kalabilmek adına problemler ve isteksizlikler yaşama. Bedensel özellikler ile ilgili memnuniyetsizlik, genellikle yüz/baş bölgesinde kesikler, yara veya yanık izleri. Baş bölgesi ile ilgili sağlık hassasiyetleri. Doğuştan gelen bedensel kusurlar, doğum anında yaşanan problemler ve zorluklar. Cesaret konusunda yaşanan problemler sonucu yetersizlik hissi. Erken çocukluk döneminden gelen özgüven eksikliği. Karakterini yansıtamama, kendini gösterememe ve bu konularla ilgili korkular.

 

Chiron Boğa veya 2.evde: Maddi kayıplar ya da problemler. KBB ile ilgili sağlık hassasiyetleri. Sahip olduklarını kaybetme veya gelecekte maddi eksiklik korkusu. Kendini değersiz hissetmesine sebep olabilecek olaylar. Kendi sahip olduklarını ve parasını yönetme ya da maddi ve fiziksel güvencesini koruyamama. Erken çocukluk döneminde ebeveynlerin yaşadığı iflas veya yoksulluk. Kendini ifade etmede yaşanan zorluklar. Köklenememek. Huzur ve sakinliği yakalamaktaki zorluklar.

 

Chiron İkizler veya 3.evde: Dil, iletişim ya da algı problemleri, disleksi. Kendini ifade etmekte zorlanma, yanlış anlaşılma korkusu, iletişim ve dil aracılığı ile yara alma. Eller, kollar, akciğer hassasiyetleri veya sinirsel bozukluklar. Kardeşlerle ilgili alınan yaralar ya da kardeşten mahrum kalma ve bunun eksikliğini hissetme veya diğer kardeşin daha çok sevildiğini hissetme kaynaklı dışlanmış hissetme.

Erken çocukluk dönemlerinde kendini ifade etmesine izin verilmemesi, söylediklerinin dinlenmemiş ya da önemsenmemiş olması sonucu kendini ifade edebilme kaygısı. Eğitim hayatında kopukluklar, sık okul ve öğretmen değiştirme kaynaklı sorunlar, öğretmen tarafından özgüven kırılması.

 

Chiron Yengeç veya 4.evde: Ebeveynlerle ilgili alınan yaralar, ebeveynlerin ve genellikle annenin eksikliği, anneden beslenememe. Duygusal güvencesinin yeterince sağlanmammış olması ve bunun eksikliğinin verdiği yara. Ebeveynler ile ilgili mahrumiyetler ya da uzak kalma, güven sorunları, evde huzursuzluk, kendini bir yere ya da birine ait hissedememe, yuva kurma ile ilgili sorunlar ve engeller.

Köklenme sorunları. Anavatanından uzak kalma. Geçmişten kopamama, aileyi kaybetme korkusu. Meme, rahim bölgesi ile ilgili sağlık hassasiyetleri, düşük, kürtaj veya çocuk sahibi olmaktaki korkular.

 

Chiron Aslan veya 5.evde: Çocuklarla ilgili hassasiyetler, çocuk sahibi olmaktan veya olamamaktan korkma. Hayattan zevk almayı engelleyen sorunlar. Eğlenememek, mutlu hissedememek, yaratıcılık veya yeteneklerde eksiklik duygusu, spor yaralanmaları, kalp ve omurga ile ilgili hassasiyetler.

Aşktan yana derin izler bırakan yaralar, korkular ve engeller. Babadan erken yaşta uzak kalma veya özgüven eksikliği. Değersizlik veya suçluluk duygusu, otorite tarafından alınan yaralar.

 

Chiron Başak veya 6.evde: Bedeni fazla ihmal etme ya da hastalık konusunda saplantı ve korkular. Sağlık konusunda alınan ve korkulara sebep olan duygusal yaralar. Beslenme veya kilo sorunları, sindirim sistemi ile ilgili hassasiyetler.

Mesleki yetersizlik hissi veya sağlıkla ilgili sorunların iş yaşamını kısıtlaması. Birlikte çalıştığı kişilerden yana zarar görme veya dışlanma. Psikolojik sorunların bedensel rahatsızlıklara yansıması. Fazla detaycı ve mükemmeliyetçi davranarak kendini yıprattığını fark edememe.

 

Chiron Terazi veya 7.evde: İlişkiler ve evlilikle ilgili problemler, yaralanmalar. İlişkide başarısız olma ya da evlilik korkusu. Erken dönemde ebeveynlerin yaşadığı huzursuzluklar veya boşanması. Evlilik ya da ilişkilerden yana erken çocukluk döneminde bilinç altına yerleşmiş olan korkuların evliliğe yansıması, evliliğin bitmesi ya da derin yaralara sebep olması.

Ortaklık veya ortaklı işlerde sorun. Sağlık anlamında böbrek veya yumurtalıklar ile ilgili hassasiyetler. Estetik kaygısı. Karşı tarafı kaybetme veya karşı tarafa güvenememe korkusu. Uzlaşma, huzur ve barış sağlamada sorunlar.

 

Chiron Akrep veya 8.evde: Küçük yaşta ameliyat veya hayati tehlikeler. Erken çocukluk döneminde yakınların kaybından yana alınan derin yaralar, ölüm korkusu. Cinsel ve üreme organları ile ilgili hassasiyetler, ameliyat yaraları.

Miras, nafaka, tazminat vb. hak edişlerden yana hakkını alamama. Borçlar veya alacaklarla ilgili sorunlar. Maddi yönden başkasına bağımlı hale gelme. Eşin gelirleri, borçları veya maddi konuda yara alması. Derin izler bırakan maddi zorluklar ve borçlar ile ilgili duygusal yaralar ve kayıplar.

 

Chiron Yay veya 9.evde: Yüksek eğitimin engellenmesi ya da yarım kalması ile ilgili alınan derin yaralar. Eğitim konusunda karşılaşılan engeller, zorluklar. İnanç ile ilgili tıkanıklıklar, önyargılar, inanç ile ilgili fazla hassasiyet ve toleranssızlık ya da inanç kaybı.

Yurt dışı veya yabancılarla ilgili konularda zorlanmalar. Yabancı dil öğrenmede zorluk. Anavatanından uzak kalma. Sağlık anlamında baldırlar, kalça ile ilgili hassasiyetler. İnançlar yönünden fanatizm içinde büyüme.

 

Chiron Oğlak veya 10.evde: Kariyer ve meslek alanında derin yaralanmalar sonucu iz bırakan deneyimler. Kariyer alanında istenen hedefe ulaşamama, ulaşamayacağı yüksek hedefler belirleyerek yara alma. Kariyerden psikolojik olarak kaçma, kendi başarılarını görememe.

Toplum içinde itibarın ve saygınlığın düşmesi ile ilgili kaygılar. Otorite veya patronlar ile ilgili anlaşmazlıklar. Ebeveynlerin yüksek beklentileri sonucu yerleşmiş olan başarısızlık ve yetersizlik duygusu. Ebeveyn yani otorite eksikliği. Kariyer hayatını ebeveynlerin belirlemesi. Sağlık anlamında kemikler, dişler, tırnaklar veya saçlarla ilgili hassasiyetler.

 

Chiron Kova veya 11.evde: Problemli ve zarar verici arkadaş çevresi. Umutların ve gelecek hayallerin yıkılması sonucu alınmış derin yaralar. Arkadaş çevresi tarafından zarar görme sonucu sosyal çevreden uzaklaşma, asosyallik. Kalabalık korkusunun verdiği toplumdan kaçış ya da yalnız kalma korkusunun verdiği fazla arkadaş edinme çabası.

Bir gruba ait olamama korkusu. Amaç ve isteklerin gerçekleşmesi ile ilgili sürekli tıkanıklık ve engeller. Teknolojiye ayak uyduramama, sağlık anlamında dolaşım veya ritim hassasiyetleri.

 

Chiron Balık veya 12.evde: Kontrol dışı kayıplar, gizli düşmanlar tarafından arkadan dönen oyunlar sonucu, fedakarlıklar sonucu alınan yaralar. Değersizlik hissi, ruhsal problemler, bağımlılıklardan görülebilecek zararlar.

Fiziksel ya da duygusal yönden özgürlüğün kısıtlanması ya da engellenmesi sonucu yerleşmiş olan korkular. Kendi ruhsal gücünü görememe, hapsolmuşluk hissi veren deneyimler, yaşam şartlarını kısıtlayan kronik hastalıklar veya kronik hastalığı olan bir yakını bakmak sonucu hapsolmuşluk hissi. Sağlık anlamında ayaklarla ilgili hassasiyetler. Sevdiklerinden uzak kalma, gurbette olma ile ilgili sıkıntılar.